Üyelik Sözleşmesi

Genel Koşullar

Bu bölüm icmimarlikdergisi.com’un genel ve kanuni sorumluluklarını içerir. Lütfen, sitemizi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer aşağıda belirtilen şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız,icmimarlikdergisi.com’u herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Kariyer.net, bu sayfalarda belirtilen genel koşulları dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. icmimarlikdergisi.com adresini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle icmimarlikdergisi.com adresini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret ettiğiniz kabul edilir.

Kopyalama

icmimarlikdergisi.com ticari amaçlarla olmamak koşulu ve sadece kendiniz tarafından kullanılmak şartı ile bir kereye mahsus olmak üzere, sitede belirtilen bilgilerin kopyalanmasına izin verir.

icmimarlikdergisi.com’un içeriğinde yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya Kariyer.net’in haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların her türlü hakkı icmimarlikdergisi.com’a aittir.

Kullanım

Bu site herkese açıktır. Yalnızca aşağıdaki hallerde, icmimarlikdergisi.com sitenin kullanımını geçici ve/veya sürekli olarak engelleyebilir:

  1. Yanlış, düzensiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygun olmayan fotoğraf içeren özgeçmişin siteye kaydedilmesi halinde,
  2. Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel ve/veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve/veya üyelik satış formasyonları gibi bilgilerin ilave edilmesi halinde,
  3. Diğer bir şahıs ve/veya kurum tarafından ilan edilen her türlü bilgi, görsel ve/veya logonun silinmesi tahrif edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde,

Internet Sitesi Güvenlik Kuralları

Belirtilen güvenlik kurallarına kısmen ve/veya tamamen uyulmaması halinde ya da kasıtlı veya kasıtsız olarak aşağıda belirtilenlerden herhangi birini yapan kişi, kişiler ve/veya kurum, kurumlar hakkında Kariyer.net’in her türlü kanuni hakkı saklıdır.

  1. Kullanıcıların diğer özgeçmiş bilgilerine girme çabaları ve/veya sitenin genel güvenliğini tehdit edecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı çalışmalar,
  2. Sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı faaliyetler,
  3. Virüs vasıtası ile sitenin çalışmasına engel olma,
  4. Sitenin genel kurallarına uygun olmayan her türlü elektronik postanın yollanması ve/veya sitenin kilitlenmesini sağlama amacıyla aynı anda oldukça fazla ticari ve/veya kişisel elektronik postanın yollanması gibi.

icmimarlikdergisi.com’un Sorumlulukları;

icmimarlikdergisi.com, site üzerinde yer alan firma ve aday bilgilerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu sitede yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk kullanıcılara aittir. Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat icmimarlikdergisi.com’a aittir.

Özgeçmişini sitede bulunduran kullanıcı; özgeçmişinde bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Sitede yer alan özgeçmişler icmimarlikdergisi.com’un sorumluluğu altında yer almamaktadır. İşveren firma ile kendi vasıtasıyla ilişkiye geçen özgeçmiş sahibi, bütün sorumluluğu üzerine almış olur.

icmimarlikdergisi.com, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse firmamız bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir. icmimarlikdergisi.com özgeçmişinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ
– Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
– Müşteri ilan edeceği pozisyon ve firma profilindeki ve kullanılan firma logosundaki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu firma profili içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran Müşteri olup, Müşteri bu konuda icmimarlikdergisi.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Müşteri,icmimarlikdergisi.com sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını kabul eder.

– Yayınlanan ilanda Müşteri tarafından faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez.

– icmimarlikdergisi.com’un Müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Kariyer.Net işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, Kariyer.Net tarafından alınmış ücretler iade edilmez.

– Müşteri’nin ,icmimarlikdergisi.com üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim kurması durumunda Kariyer.Net işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar.icmimarlikdergisi.com bu maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri’ye ücret iadesi yapmaz.

– Aday veri tabanı,icmimarlikdergisi.com için asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ileicmimarlikdergisi.com tarafından Müşteri’ye verilen asli hizmet, aday veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. Müşteri, aday veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının,icmimarlikdergisi.com için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder.

SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

– Üyelik Sözleşmesi’ne konu bir tek personel ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil [•] TL’dir. Ücretin ödeme şekli ilanın yayını öncesi peşindir.

– Ödeme ekli kredi kartı formunda belirtildiği gibi kredi kartı ile yapılacaktır. Ücret belirtilen kredi kartındanicmimarlikdergisi.com tarafından tek seferde çekilecektir.

– Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan ilanın yayınlanması için gerekli olan şifrelerin kendisine gönderilmeyeceğini kabul eder.

– Hizmet bedeli Müşteri tarafındanicmimarlikdergisi.com’un hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirseicmimarlikdergisi.com’un işbu Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

– icmimarlikdergisi.com ödemenin yapılmasını müteakip faturayı, Müşteri tarafından verilen bilgilere göre düzenleyecek ve Müşteri’nin verilen adresine gönderecektir.

ÜCRET İADE HAKKI

Ücret iadesi; Müşteri’nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda yapılabilir;

  • İlan yayınlanmadıysa,
  • İlan yayınlanmış olsa da ilan yayınlandıktan sonraki 2 gün içinde ilana gelen başvurular incelenmediyse ve aday veritabanından özgeçmişler hiç incelenmediyse ücret iadesi yapılır.
CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

SON HÜKÜMLER

– Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu Sözleşme uyarınca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

– Müşteri, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

– İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

– İşbu Sözleşme’den doğacak damga vergisi taraflarca yarı yarıya ödenecektir.

 

Sitemizdeki Profesyonel Sayısı

UYARI

Sitemize girmekle Genel Kullanım Kriterlerimizi kabul etmiş sayılırsınız. icmimarlikdergisi.com sitedeki tüm kullanım haklarını saklı tutar.

İletişim

İÇM İç Mimarlık Dergisi
Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No: 54 / A
iletisim@icmimarlikdergisi.com
T: 0216 572 25 20
http://icmimarlikdergisi.com